Thay đổi các cài đặt bàn phím Google trên Acer Tab 7 B1 740 (16G)

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Để sử dụng ngôn ngữ bàn phím khác hoặc thay đổi các cài đặt bạn thực hiện như sau: Nhấn Input options >>> sau đó chọn Input languages hoặc Google keyboard settings >>> Lựa chọn cài đặt: Auto-correction (tự động kiềm tra chính tả) và âm thanh bàn phím. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU