Kết nối mạng riêng (VPN) trên Acer Tab 7 B1 740 (16G)

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Để kết nối với mạng VPN bạn làm như sau: Nhấn Settings >>> kéo xuống chọn Wireless&Networks, nhấn More....>>> VPN >>> Add VPN network

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU