Thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn văn bản trên Acer Switch 10 500G/Win 8

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn truy cập Apps >>> Settings >>> Language & input.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU