Điều chỉnh kết nối dữ liệu điện thoại trên Acer Switch 10 500G/Win 8

Bạn làm như sau: APPS >>> Settings >>> Mobile networks
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Thiết lập cài đặt âm thanh trên máy Acer Switch 10 500G/Win 8

Truy cập Apps >>> Settings >>> Audio profiles
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn văn bản trên Acer Switch 10 500G/Win 8

Bạn truy cập Apps >>> Settings >>> Language & input.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Thiết lập cài đặt ngày giờ trên Acer Switch 10 500G/Win 8

Bạn làm như sau: truy cập Apps >>> Settings >>> Date & time.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Kiểm tra cập nhật hệ thống Acer Switch 10 500G/Win 8

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> System updates >>> Check now.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Reset máy tính bảng Acer Switch 10 500G/Win 8

Truy cập Settings >>> chọn Backup & reset >>> Factory data reset, chọn Reset tablet và cuối cùng chọn Erase everything để fomat máy.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Kiềm tra phiên bản hệ điều hành của máy Acer Switch 10 500G/Win 8

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Kiểm tra ID máy Acer Switch 10 500G/Win 8

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> Device Information
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Vô hiệu hóa và kích hoạt Wifi trên Acer Switch 10 500G/Win 8

Vô hiệu hóa Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, sau đó bỏ dấu tích ở Wi-fi và vô hiệu hóa nó. Kích hoạt lại Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, tíc
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

Loại bỏ một icon bất kì ở màn hình trang chủ trên Acer Switch 10 500G/Win 8

Để thực hiện việc Remove icon bạn làm như sau: Nhấn và giữ icon đó mãi đến khi xuất hiện lựa chọn “Remove”. Kéo icon đã chọn vào mục Remove là xong.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU