Vô hiệu hóa và kích hoạt Wifi trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vô hiệu hóa

Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, sau đó bỏ dấu tích ở Wi-fi và vô hiệu hóa nó.

Kích hoạt lại

Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, tích vào phần Wifi để kích hoạt.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU