Điều chỉnh kết nối dữ liệu điện thoại trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn làm như sau: APPS >>> Settings >>> Mobile networks.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU