Kết nối mạng riêng (VPN) trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Để kết nối với mạng VPN bạn làm như sau: Nhấn Settings >>> kéo xuống chọn Wireless&Networks, nhấn More....>>> VPN >>> Add VPN network.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Điều chỉnh kết nối dữ liệu điện thoại trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Bạn làm như sau: APPS >>> Settings >>> Mobile networks.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Thiết lập cài đặt âm thanh trên máy Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Truy cập Apps >>> Settings >>> Audio profiles.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn văn bản trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Bạn truy cập Apps >>> Settings >>> Language & input.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Thiết lập cài đặt ngày giờ trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Bạn làm như sau: truy cập Apps >>> Settings >>> Date & time.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Kiểm tra cập nhật hệ thống Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> System updates >>> Check now.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Reset máy tính bảng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Truy cập Settings >>> chọn Backup & reset >>> Factory data reset, chọn Reset tablet và cuối cùng chọn Erase everything để fomat máy
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Kiềm tra phiên bản hệ điều hành của máy Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Kiểm tra ID máy Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> Device Information
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Vô hiệu hóa và kích hoạt Wifi trên Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

Vô hiệu hóa Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, sau đó bỏ dấu tích ở Wi-fi và vô hiệu hóa nó. Kích hoạt lại Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, tíc
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer A1-713 (8G) 3G-Thoại

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU