zen 3 maxSao máy này bi đơ vậy bấm không ăn

thảo như
vào ngày 28/12/2016 câu trả lời• 48 lượt xem
con zen 3 maxSao máy này bi đơ vậy bấm không ăn được gì
v?