xin shop cho hoi.may oppo R7kf khi mo nhac qua mang hat được mot luc cơ 3 bai rồi tắt .faỉ kh&aac

tran tganh
vào ngày 15/12/2016 câu trả lời• 78 lượt xem

xin shop cho hoi.may oppo R7kf khi mo nhac qua mang hat được mot luc cơ 3 bai rồi tắt .faỉ khác phuc thê nào?xin cam on

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU