Mua trước trả sau

       Xin hỏi minh vua mua f1s dung dược 1tuan... Nhung khi vao các ung dung

       kiều ân
       vào ngày 16/12/2016 câu trả lời• 900 lượt xem

       Xin hỏi  minh vua mua f1s dung dược 1tuan... Nhung khi vao các ung dung... Khi thoát Za rất chậm.. Liệu minh co di đổi may khác kg... Nếu di đổi thì  có mất phí Gì kg? 

       Sản phẩm liên quan: