Vậy là mình đặt cọc iphone 7 là mình đc bảo hành 2 năm hả fpt shop

vào ngày 10/11/2016 câu trả lời• 346 lượt xem

Vậy là mình đặt cọc iphone 7 là mình đc bảo hành 2 năm hả fpt shop