USB 2.0 với 3.0 khác nhau như thế nào mà giá chênh lệch

Diệp Thành Long
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 79 lượt xem

USB 2.0 với 3.0 khác nhau như thế nào mà giá chênh lệch vậy em?