Mua trước trả sau

       update ứng dụng ios. ip5 không được nữa . ID apple từ canada đã chuyển về việt nam &

       lưu văn giang
       vào ngày 26/12/2016 câu trả lời• 122 lượt xem

       update ứng dụng ios. ip5 không được nữa . ID apple từ canada đã chuyển về việt nam    

        "THIS ITEM IS NO LONGER AVAILABLE "