trongtd2 - Hiện tại mua J7 prime còn được tặng thẻ 32G không Ad?

Hoàng Diệu Huyền
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 114 lượt xem


trongtd2 - Hiện tại mua J7 prime còn được tặng thẻ 32G không Ad?