trongtd2 - E có máy HTC bị mất nguồn,gởi bảo hành bao lâu mới có

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 68 lượt xem

trongtd2 - E có máy HTC bị mất nguồn,gởi bảo hành bao lâu mới có vậy?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU