trongtd2 - Chào QTV, mua máy bên FPT 30 ngày đầu máy lỗi

Ngô Xuân Sơn
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 121 lượt xem

trongtd2  - Chào QTV, mua máy bên FPT 30 ngày đầu máy lỗi NSX,muốn lấy lại tiền có được không Ad?