trongtd2 - Chào QTV, cho e hỏi bảo hành vàng bên FPT và TGGD kh

Lê Cẩm Nhung
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 119 lượt xem

trongtd2 - Chào QTV, cho e hỏi bảo hành vàng bên FPT và TGGD khác nhau chỗ nào vậy?