trongtd2 - Chào Ad, Sony XA ultra màn hình 6 inchma2pin 2600mAh dùng

Nguyễn Thị Quyên
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

trongtd2 - Chào Ad, Sony XA ultra màn hình 6 inchma2pin 2600mAh dùng được trong 2 ngày không Ad?