trongtd2 - Chào Ad, cho e hỏi FPT play box dùng #G chạy nổi không vậy?

Nguyễn Xuân Trường
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 150 lượt xem

trongtd2 - Chào Ad, cho e hỏi FPT play box dùng #G chạy nổi không vậy?