trongtd2 - Ad cho e hỏi sao mua máy cũ bên mình bị lỗi được hoàn tiền

Hà Văn Hưng
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 122 lượt xem

trongtd2 - Ad cho e hỏi sao mua máy cũ bên mình bị lỗi được hoàn tiền 100% mà mua máy mới muốn lấy lại tiền bị mất phí 20% vậy?