trong phần tin nhắn sony xa ultra.Lỡ bấm vào= giọng nói,giờ không tắt chế độ nt bằng giọng nói duoc

từ thị phương như
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 360 lượt xem

trong phần tin nhắn dt sony xa ultra .t lỡ bấm vào=  giọng nói,giờ không tắt chế độ nt bằng giọng nói duoc,dù có dấu 'X' CHÀ BÁ BÊN GÓC PHẢI ,AD XEM LAI DÙM LA BI GÌ 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU