Trên mây điện thoại sam sung S2 hiện lên chữ: tìm kiếm google đã dừng.

hoàng thị lan
vào ngày 14/11/2016 câu trả lời• 116 lượt xem

Trên mây điện thoại sam sung S2 hiện lên chữ: tìm kiếm google đã dừng. Cần phải xử lý như thế nào. Trả lời giúp tôi. Cảm ơn