Tôi ở Bình Lục, đã mua Laptop HP Brobook 450G1. Hiện nay đã hết hạn bả

Bạch Đức Thiện
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 106 lượt xem

Tôi ở Bình Lục, đã mua Laptop HP Brobook 450G1. Hiện nay đã hết hạn bảo hành. Máy của tôi hiện tại Pin bị chai. Tôi muốn nhờ FPT đặt mua hộ một thỏi Pin được không???

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU