Tôi muốn tham khảo con Huawei TM2 ,tôi có thể tới fpt chổ nào để xem máy vậy,

Nguyễn Quốc Nhật
vào ngày 20/11/2016 câu trả lời• 132 lượt xem

Chào các bạn quản trị , Tôi muốn tham khảo con Huawei TM2 , máy tính bảng, tôi có thể tới fpt chổ nào để xem máy vậy, tôi đang ở bến tre. Xin cảm ơn