tôi muốn mua ip7 mầu đen bóng trả góp cần những thủ tục ntn?

quynh anh
vào ngày 15/11/2016 câu trả lời• 726 lượt xem

tôi muốn mua ip7 mầu đen bóng trả góp cần những thủ tục ntn?