Tôi lỡ chọn “Remember” lúc nhập mật khẩu và mật khẩu đã được ghi lại trên máy tính đó. Bằng...

Thịnh Nguyễn
vào ngày 18/03/2017 câu trả lời• 60 lượt xem

 Tôi lỡ chọn “Remember” lúc nhập mật khẩu và mật khẩu đã được ghi lại trên máy tính đó. Bằng cách nào tôi có thể xóa lệnh đó? Người dùng khác có thể lợi dụng mật khẩu của tôi để sử dụng máy không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU