Tôi có mua Iphone 7 plus của FPT.Nhưng chất lượng cuộc gọi rất kém. Đ

Doan Tien Dat
vào ngày 26/12/2016 câu trả lời• 185 lượt xem

Tôi có mua Iphone 7 plus của FPT.

Nhưng chất lượng cuộc gọi rất kém. Đề nghị cho phương pháp xử lý