Tôi có đặt 1 laptop cách đây 4 ngày, nay ko cần nữa muốn hủy đơn hàng như thế nào?

huỳnh vĩ
vào ngày 17/11/2016 câu trả lời• 850 lượt xem

Tôi có đặt 1 laptop cách đây 4 ngày, nay ko cần nữa muốn hủy đơn hàng như thế nào?

 

Có thể bạn quan tâm: