thiệt sự rất bưc mình máy Huawei gr5 nhắn tin,bàn phím nhấn nhiều lần mới ăn

Nguyễn Thị Luyến
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 188 lượt xem

thiệt sự rất bưc mình máy Huawei gr5 nhắn tin,bàn phím nhấn nhiều lần mới ăn, gửi bảo hành bao lâu mới có vậy admin...

Có thể bạn quan tâm: