Theo tôi biết là J7 Prime chụp ở điều kiện thiếu sáng rất tốt.

vào ngày 10/11/2016 câu trả lời• 155 lượt xem

Nếu tôi chụp vào ban đêm thì chất lượng hình ảnh của tôi có rõ nét không?