Thẻ sandick sử dụng tốt hơn transend không em? Anh thấy dạo này nhiều thư

Trịnh Thị Phương Oanh
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 78 lượt xem

Thẻ sandick sử dụng tốt hơn transend không em? Anh thấy dạo này nhiều thương hiệu quá mà giá thành sêm sêm .