Thẻ nhớ bên FPT bán dung lượng cao nhất là bao nhiêu G ạ?
Nguyễn Trần Kim Phát
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 106 lượt xem

Thẻ nhớ bên FPT bán dung lượng cao nhất là bao nhiêu G ạ?