Tại sao máy của em lúc thì lên nguồn lúc không ạ, là do máy hay sạc ạ, em cảm ơn.

Nguyễn Ái Nhi
vào ngày 18/03/2017 câu trả lời• 59 lượt xem

Tại sao máy của em lúc thì lên nguồn lúc không ạ, là do máy hay sạc ạ, em cảm ơn.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU