Tại sao A5 2016 của mình lúc đầu xài youtube cũng ổn, nhưng 2 tháng nay,

Phan Văn Hưng
vào ngày 12/12/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

Tại sao A5 2016 của mình lúc đầu xài youtube cũng ổn, nhưng 2 tháng nay, đang xem đc vài phút thì màn hình bị đơ nhưng vẫn có tiếng nói, tắt nguồn mở lại vẫn bị, mình mới mua từ tháng 7 thôi, ad với mọi người ai biết chỉ giúp nhé