tai nghe 3m mới mua nó bị chốc mấy cái sơn ấy có bị làm sao không ạ ?

phương thanh
vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 13 lượt xem
tai nghe 3m mới mua nó bị chốc mấy cái sơn ấy có bị làm sao không ạ ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU