Số 10 trên thẻ nhớ là sao vậy em?

Trương Văn Huyền
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 128 lượt xem

Số 10 trên thẻ nhớ là sao vậy em? Có cái 4, có cái 10 a chả hiểu.

Có thể bạn quan tâm: