Sắp tới đến sinh nhật mình, nếu mua hang bên shop thì shop có chương trình ưu đãi gì không ạ?

nong
vào ngày 19/11/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

Sắp tới đến sinh nhật mình, nếu mua hang bên shop thì shop có chương trình ưu đãi gì không ạ?