Sao trên web mình không để shop nào còn máy để khách hàng tiện theo dõi không cần phải hỏi

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
vào ngày 16/12/2016 câu trả lời• 52 lượt xem

Sao trên web mình không để shop nào còn máy để khách hàng tiện theo dõi không cần phải hỏi rồi chờ trả lời mất thời gian quá

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU