Sao tôi đăng nhập bằng iphone 5s thì vào được c&o

Kim cuc
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 108 lượt xem

Sao tôi đăng nhập bằng iphone 5s thì vào được còn đăng nhập iphone 4s thì k vào được mà cùng 1 tài khoản