Sao mua máy bên mình khi giao máy

Lê Thị Nga
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 122 lượt xem

Sao mua máy bên mình khi giao máy không lấy máy trong hộp mà lấy máy trưng trên tủ,máy đó đảm bảo là máy mới không?