Mua trước trả sau

       Sao mua máy bên mình khi giao máy

       Lê Thị Nga
       vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 110 lượt xem

       Sao mua máy bên mình khi giao máy không lấy máy trong hộp mà lấy máy trưng trên tủ,máy đó đảm bảo là máy mới không?