Sao mình không đăng ký được Bigo Live?

Nguyễn Tiến Diện
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 628 lượt xem

Sao mình không đăng ký được Bigo Live? Thử tài khoản FB, Gmail, Sdt đều không được?