Sao máy j7 prime bắt 3g chậm vậy ad dung lượng còn 30720kb mà trên màn hình chỉ hiện E(2G)

anh đức
vào ngày 26/12/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Sao máy j7 prime bắt 3g chậm vậy ad dung lượng còn 30720kb mà trên màn hình chỉ hiện E(2G)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU