Mua trước trả sau

       Sao máy j7 prime bắt 3g chậm vậy ad dung lượng còn 30720kb mà trên màn hình chỉ hiện E(2G)

       anh đức
       vào ngày 26/12/2016 câu trả lời• 165 lượt xem

       Sao máy j7 prime bắt 3g chậm vậy ad dung lượng còn 30720kb mà trên màn hình chỉ hiện E(2G)