sao kết nối iphone với máy tính không hiện bộ nhớ trong để chép dữ liệu ạ?

Lê Xuân Tiến
vào ngày 15/12/2016 câu trả lời• 115 lượt xem

sao kết nối iphone với máy tính không hiện bộ nhớ trong để chép dữ liệu ạ?