Sao bên mình không kinh doanh sản phẩm Xiaomi vậy shop, e có

Phạm Ngọc Đức
vào ngày 05/12/2016 câu trả lời• 129 lượt xem

Sao bên mình không kinh doanh sản phẩm Xiaomi vậy shop, e có tìm hiểu FPT có nhập hàng về bán mà?