s7 xanh đẹp, độc, lạ, hiệu năng tốt.

an thanh
vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 34 lượt xem
s7 xanh đẹp, độc, lạ, hiệu năng tốt. Chơi liên quan mượt. Pin cũng rất bền xài được 1 ngày lận. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU