QTV cho mình hỏi shop mình có máy gì hãng sony từ 3.5 đến 4 triệu ko.

Lê Thị Hà
vào ngày 12/11/2016 câu trả lời• 81 lượt xem

QTV cho mình hỏi shop mình có máy gì hãng sony từ 3.5 đến 4 triệu ko.nếu có chỉ mk tham khảo với.cảm ơn