QTV cho hoi E9 duel và Gr5 2017 hiệu năng CPU của con nào xử lý mạnh hơn?

triệu
vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 80 lượt xem

QTV cho hoi E9 duel và Gr5 2017 hiệu năng CPU của con nào xử lý mạnh hơn?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU