Qtv cho e hỏi tắt nguồn và mở lên thì còn hình khoá không. Hay phải mở khoá. E vừa mất đt.

vào ngày 10/11/2016 câu trả lời• 768 lượt xem

Qtv cho e hỏi tắt nguồn và mở lên thì còn hình khoá không. Hay phải mở khoá. E vừa mất đt. Hoang mang quá ạ. Hic hic