Phi muốn đặt hàng trả góp Oppo F1s tới ngày 06/01/2017 mới lấy hàng được không a/c?

Tuyết Hân
vào ngày 09/01/2017 câu trả lời• 6 lượt xem

Phi muốn đặt hàng trả góp Oppo F1s tới ngày 06/01/2017 mới lấy hàng được không a/c? 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU