Nếu tôi mua 1 laptop thì khi tôi nâng cấp ram thì có được bảo hành hay không?

Nguyễn Trọng Khánh
vào ngày 22/11/2016 câu trả lời• 364 lượt xem

Nếu tôi mua 1 laptop thì khi tôi nâng cấp ram thì có được bảo hành hay không?

Có thể bạn quan tâm: